Vítejte na našem webu

 

„Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (J 8,32)

 

Milí návštěvníci napište nám,pokud chcete svědectví o zkušenostech jak jste uvěřili,nebo čím jste prošli,než jste poznali Boží milost.Také jak děláte misii,nebo jak vám někdo svědčil o evangeliu.Budeme vděčni za každý váš příběh a svědectví,které tu můžeme zveřejnit.

Upozornění návštěvníkům

Cokoli se budete chtít zeptat a poradit pište nám na uvedený kontakt.Rádi vám vaše dotazy zodpovíme.

 Oznámení-

 

kontakty,emaily,telefony na osoby zde (na webu) uvedené nemáme ani neposkytujeme,neposíláme ani pohlednice ani časopisy,není to v naší kompetenci,děkujeme za pochopení.Taktéž naše webová stránka nevyřizuje vzkazy ani pozdravy!!!

 

 

ONCZ.NET 

 

 

Odkazy

www.ikpk.cz/  Letáčky a kalendář Dobrá setba

beranci.mypage.cz/

krestansky-sbor-hodonin.717.cz/

stezkazivota.webnode.cz/

kdohledanalezne.blogspot.cz/2012/01/biblicka-panna-marie-versus-panna-marie.html

www.odkrytepravdy.cz/clanky/praetorian-casopis.html

neuveritelnaodhaleni.cz/clanky.html

spasiteljezis.blogspot.cz/2011/11/seznam-falesnych-kazatelu.html

mladez.bliz.cz/biblicke-wallpapery.html

sbv.kstesin.cz/nabizime.html

www.donebe.procne.info/

www.nbk.cz/obchod/

www.klus.estranky.cz/clanky/powerpoint

nejotazky.nazory.cz/

 www.sekty.sk/

www.twr.cz/

www.prokrestany.cz/eden/index.htm

www.facebook.com/pages/V%C4%9B%C5%99%C3%ADc%C3%AD-v-P%C3%A1na-Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1e-Krista/227002947346114

 

...Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.
Jan 3,16

 ZAKÁZANÁ KNIHA 

V dnešní době není problém sehnat cokoli, ale nebylo tomu tak vždy. Já si ty časy dobře pamatuji a divím se, jak někteří lidé mají krátkou paměť.

Například Solženicynovo nejznámější dílo "Souostroví Gulag" jsem si u nás mohl svobodně koupit až v roce 1990. Bibli si dnes už můžete koupit v kterémkoli knihkupectví, ale v době před "plyšákem" patřila k "úzkoprofilovému" zboží.

Já jsem svou historicky první Bibli dostal v roce 1986 jako poděkování za nezištný skutek, který jsem tehdy vykonal nad rámec svých služebních povinností. Mé první pocity byly smíšené, protože jsem nevěděl, jestli nejde o nějakou provokaci ze strany tehdejšího režimu, ale pak převládla radost, že si mohu rozšířit nejenom kulturní obzory, ale především svou sbírku samizdatové literatury.

Vzhledem k tomu, že jsem v té době byl zarytým ateistou, četba Starého zákona mne moc nebavila a vlastně jsem ho tenkrát ani nedočetl (nyslím že jsem skončil u 5. knihy Mojžíšovy). K Bibli jsem se vrátil až po čase, když jsem začal hledat odpovědi na otázky po smyslu života. Tehdy mi někdo řekl, že bych si měl nejdříve přečíst Nový zákon.

To byla moc dobrá rada, protože čtení Nové smlouvy mi začalo otevírat oči a já s hrůzou zjistil, že je to se mnou mnohem horší, než jsem si byl kdy ochoten připustit. Zásadní pokání ze svých hříšných skutků jsem učinil v listopadu 1989 a od té doby se stala Bible mou nejoblíbenější kníhou, která mi i dnes promlouvá do života.

Bible je sice nejprodávanější knihou všech dob, ale v některých částech světa je i dnes úředně zakázána, protože vládnoucí moc ji považuje za nebezpečnou. Bible však je nebezpečná pouze pro ty, kdo se obávají, že by mohli zjistit, že se mýlí...

Nikdo totiž nechce slyšet, že jedná nesprávně nebo že nemá pravdu. Pravda často bolí a my máme tendenci se bolestem vyhýbat. Pokud ale chceme skutečně poznat, jestli jednáme správně, musíme být ochotni si připustit, že se můžeme mýlit.

Pokud i ty, milý čtenáři, budeš číst nejčtenější zakázanou knihu všech dob s otevřeným srdcem, možná i ty poznáš pravdu o Bohu a o sobě samém.

Já jsem tu osvobozující pravdu našel před téměř 19 lety a od té doby vím, že není jiné cesty k Bohu než skrze Ježíše Krista.

Je mi jasné, že většina čtenářů si mne zařadí do škatulky fanatiků nebo bláznů, ale s tím počítám vzhledem k tomu, že je psáno:

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.Je psáno: "Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu." Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. (1. Korintským 1,18-24)

Jiří Beránek

 

Novinky

24.10.2013 09:10

Jak velkou spojitost má svátek všech zemřelých,dušičky a heloween s pohanstvím?A co bible před čím nás varuje?

Co je Památka zesnulých,svátek všech svatých,dušičky a keltské svátky s čím to má spojitost ? Svátek Všech svatých" vychází z doložené historické události, jíž bylo vysvěcení Pantheonu v Římě v roce 609.  Pantheon byl původně antický chrám, v němž se uctíval kult...
22.09.2013 22:10

Je alternativní medicína pomoc nebo nebezpečí?

Je alternativní medicína pomoc nebo nebezpečí? A co na to Bible? Velmi poučné informace nejen pro křesťany,ale pro lidi,kteří se jí léčí,léčily,zabývají apod.nebo hledají otázky na toto téma.Může alternativní medicína zasahovat do okultních praktik? Může nám nějak ublížit?Zkusme se podívat na její...
27.05.2013 17:33

Můžeme srovnávat Bibli Kralickou,dále Roháček s novými překlady?

Posuzování a rozlišování překladů staršího data s novějšími překlady Bible,v čem se může lišit? Historie nás zavede až do roku 1881. Písmo říká  v evangeliu Jana  - J 16,13 Ale když přijde ten Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli...
18.07.2012 09:57

Muž pod maskou/ antikrist VIDEO

O proroctví ze Starého Zákona,výklad snu Daniela- Sen, jehož mudrci Babylonští nemohli ku paměti přivesti, 13. Daniel maje to od Boha zjevené, Nabuchodonozorovi připomenul i vyložil, 46. i zvýšení za to s tovaryši svými došel. www.ccel.org/bible/czech/dan/dan002.html Daniel znal i...
13.07.2012 17:17

UFO,vesmírné lodě a ztracené civilizace nebo oklamání démony,svody od satana..?

 Poslední dobou se velmi rozmáhá učení a jevy o mimozemských civilizacích. Dejme pozor na falešné proroky a učitele,před kterými nás varují biblické výroky v Božím Slově,Satan je mistr lži a udělá cokoli proto,aby si lidé hledali dle líbivosti nepravdy a bludná učená,ta však nevedou...
29.06.2012 15:50

Jaká je symbolika EU a biblických proroctví ?

Může mít společné znaky v symbolech,které má EU a americké budovy,bankovky něco opravdu společného s babylónskou věží která je zmíněna již ve Starém Zákoně? Naplňují se již nyní tato proroctví Bible...? podrobné info v odkazech...
05.02.2012 15:28

Alternativní cesty ke zdraví anebo nebezpečí?

Nebezpečné podoby okultismu   Meduňka-časopis,velmi rozšířený–alternativní medicína,pomoc anebo nebezpečí?     Zdánlivě napomáhá nalézt cesty ke zdraví,ale zavádí člověka do různých esoterických nauk,okultních věd a přímo je...
15.11.2011 07:25

Sjednocení Evropy,Euro ohroženo,Papež a politická situace

Co se děje se světem,kam může zajít ekonomická krize a problémy evropské unie?Co nám k tomu říkají biblická proroctví?   Šíření dluhové krize-   Mraky nad eurozónou zhoustly po vyjádření spolkové kancléřky Angely Merkelové.Podle ní se eurozóna ocitla v situaci, která byla...
24.10.2011 06:55

Sjednocení všech náboženství

  Sjednocení všech náboženství-Ekumena   Druhé mezinárodní setkání Global křesťanského fóra (GCF) se setkali v Manado, Indonésie, od 4 až 7 říjnu 2011. Prožívali radost z toho, že společně a povědomí o stálou přítomnost na Boží milosti, jsme z 65 různých zemí a z mnoha...
11.09.2011 21:37

Zednářství je falešným náboženstvím

Zednářství jako pohanské náboženství a duchovní tajná lidumilná organizace, založena r. 1717 v jedné hospodě v Londýně presbyteriánským duchovním Jamesem Andersonem s cílem propagace náboženské tolerance. Zednářské publikace se také netají tím, že bylo v programu lóží zavést...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode