Vítejte na našem webu

 

„Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (J 8,32)

 

Milí návštěvníci napište nám,pokud chcete svědectví o zkušenostech jak jste uvěřili,nebo čím jste prošli,než jste poznali Boží milost.Také jak děláte misii,nebo jak vám někdo svědčil o evangeliu.Budeme vděčni za každý váš příběh a svědectví,které tu můžeme zveřejnit.

Upozornění návštěvníkům

Cokoli se budete chtít zeptat a poradit pište nám na uvedený kontakt.Rádi vám vaše dotazy zodpovíme.

 Oznámení-

 

kontakty,emaily,telefony na osoby zde (na webu) uvedené nemáme ani neposkytujeme,neposíláme ani pohlednice ani časopisy,není to v naší kompetenci,děkujeme za pochopení.Taktéž naše webová stránka nevyřizuje vzkazy ani pozdravy!!!

 

 

ONCZ.NET 

 

 

Odkazy

www.ikpk.cz/  Letáčky a kalendář Dobrá setba

beranci.mypage.cz/

krestansky-sbor-hodonin.717.cz/

stezkazivota.webnode.cz/

kdohledanalezne.blogspot.cz/2012/01/biblicka-panna-marie-versus-panna-marie.html

www.odkrytepravdy.cz/clanky/praetorian-casopis.html

neuveritelnaodhaleni.cz/clanky.html

spasiteljezis.blogspot.cz/2011/11/seznam-falesnych-kazatelu.html

mladez.bliz.cz/biblicke-wallpapery.html

sbv.kstesin.cz/nabizime.html

www.donebe.procne.info/

www.nbk.cz/obchod/

www.klus.estranky.cz/clanky/powerpoint

nejotazky.nazory.cz/

 www.sekty.sk/

www.twr.cz/

www.prokrestany.cz/eden/index.htm

www.facebook.com/pages/V%C4%9B%C5%99%C3%ADc%C3%AD-v-P%C3%A1na-Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1e-Krista/227002947346114

 

...Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.
Jan 3,16

 ZAKÁZANÁ KNIHA 

V dnešní době není problém sehnat cokoli, ale nebylo tomu tak vždy. Já si ty časy dobře pamatuji a divím se, jak někteří lidé mají krátkou paměť.

Například Solženicynovo nejznámější dílo "Souostroví Gulag" jsem si u nás mohl svobodně koupit až v roce 1990. Bibli si dnes už můžete koupit v kterémkoli knihkupectví, ale v době před "plyšákem" patřila k "úzkoprofilovému" zboží.

Já jsem svou historicky první Bibli dostal v roce 1986 jako poděkování za nezištný skutek, který jsem tehdy vykonal nad rámec svých služebních povinností. Mé první pocity byly smíšené, protože jsem nevěděl, jestli nejde o nějakou provokaci ze strany tehdejšího režimu, ale pak převládla radost, že si mohu rozšířit nejenom kulturní obzory, ale především svou sbírku samizdatové literatury.

Vzhledem k tomu, že jsem v té době byl zarytým ateistou, četba Starého zákona mne moc nebavila a vlastně jsem ho tenkrát ani nedočetl (nyslím že jsem skončil u 5. knihy Mojžíšovy). K Bibli jsem se vrátil až po čase, když jsem začal hledat odpovědi na otázky po smyslu života. Tehdy mi někdo řekl, že bych si měl nejdříve přečíst Nový zákon.

To byla moc dobrá rada, protože čtení Nové smlouvy mi začalo otevírat oči a já s hrůzou zjistil, že je to se mnou mnohem horší, než jsem si byl kdy ochoten připustit. Zásadní pokání ze svých hříšných skutků jsem učinil v listopadu 1989 a od té doby se stala Bible mou nejoblíbenější kníhou, která mi i dnes promlouvá do života.

Bible je sice nejprodávanější knihou všech dob, ale v některých částech světa je i dnes úředně zakázána, protože vládnoucí moc ji považuje za nebezpečnou. Bible však je nebezpečná pouze pro ty, kdo se obávají, že by mohli zjistit, že se mýlí...

Nikdo totiž nechce slyšet, že jedná nesprávně nebo že nemá pravdu. Pravda často bolí a my máme tendenci se bolestem vyhýbat. Pokud ale chceme skutečně poznat, jestli jednáme správně, musíme být ochotni si připustit, že se můžeme mýlit.

Pokud i ty, milý čtenáři, budeš číst nejčtenější zakázanou knihu všech dob s otevřeným srdcem, možná i ty poznáš pravdu o Bohu a o sobě samém.

Já jsem tu osvobozující pravdu našel před téměř 19 lety a od té doby vím, že není jiné cesty k Bohu než skrze Ježíše Krista.

Je mi jasné, že většina čtenářů si mne zařadí do škatulky fanatiků nebo bláznů, ale s tím počítám vzhledem k tomu, že je psáno:

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.Je psáno: "Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu." Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. (1. Korintským 1,18-24)

Jiří Beránek

 

Novinky

30.10.2009 16:40

Antikrist v rouše Satanově

Kdo je Antikrist? Jednoduše,ten,který káže evangelium,které není pravdivé. Bůh nám dává najevo, že lidstvo žije v poslední době, v poslední epoše, v poslední etapě historie Země. Jakou roli v tomto čase hraje Antikrist? Odpověď nalézáme v Bibli, v 1. listu Janově 2,18: “Dítky, nastala poslední...
30.10.2009 16:12

Co říká Bůh o věštění....?

Co říká Bůh o věštění? Zprostředkování je moderní výraz pro to, co Bible nazývá věštění nebo spiritismus. Vědma je mystik, který se stává prostředníkem neboli vnímavým společníkem (médiem) pro inteligentní komunikaci přicházející z duchovního světa. Jaký je Boží postoj k věštění?...
19.10.2009 14:14

Znamení tohoto času,aneb kam lidstvo spěje.

Bible nám ukazuje,kam vede člověka jeho život bez Boha.  Ten,kdo se neptá na vůli našeho Otce v nebesích,si žije většinou podle své samospravedlnosti,chce si být sám sobě soudcem nad svým životem a konáním dobra si zasloužit přízeň u Boha nebo na věčnosti.Anebo otevřeně říká,že Boha ke svému...
16.10.2009 14:37

NACISTICKÉ PRAKTIKY-OKULTISMUS

Nacistický režim okultní vědy a tajné organizace přísně zakazoval, nikoli však proto, že by na ně nevěřil, ale právě naopak, proto, že nacistické špičky braly okultní vědy včetně tzv. černé magie až příliš vážně, a nechtěly, aby se k nim dostal někdo jiný, který by je mohl ohrozit: magie tu byla...
16.10.2009 14:19

HITLER A OKULTNÍ SPOLKY-POKRAČOVÁNÍ-

GERMANENORDEN Podívejme se na různé okultní spolky, které stály v pozadí II. Světové války. To, že se zajímal Hitler a lidi kolem něj o okultismus, ezoteriku a různá náboženství, dokazují i různé expedice, které nacisté podnikali do mnoha koutů naší planety. Zajímal je Grál, zajímal je meč...
15.10.2009 19:29

HITLER A OKULTISMUS

                                         HITLER A...
15.10.2009 15:28

Nebezpečné praktiky........??

Věštění a okultismus   V Dt 18,10-11 je vyjmenováno a zakázáno 9 oblastí okultismu. Každá oblast obsahuje více či méně konkrétních magických a věšteckých praktik. 1)      Iniciace – otevření se – zde to byl konkrétní obřad provedení ohněm (formy iniciace jsou různé...
15.10.2009 14:17

Co se děje s mrtvými po smrti?

Mnoho lidí to vnímá jako příchod do nebe,do místa,kde není žádné utrpení,slzy atd.Dále,že nás naši milovaní zesnulí vidí,nahlíží na nás shora a vidí,jak tady žijeme.Ale mohly by mít klid,v místě jako je zvané nebe,kdyby viděli,že se například trápíme-máme starosti,nemoci apodobně?Určitě ne,takový...
09.10.2009 18:23

Nejbezpečnější město v ČR

V následující zprávě autor připomíná dva fakty o městě Třinec. Při sčítání lidu v roce 2001 se tady z měst nad 20.000 obyvatel přihlásilo největší procento obyvatel ke křesťanství. Nedávná zpráva zase označila Třinec za město s nejnižší kriminalitou v ČR. K některé z...
30.09.2009 10:11

Romové,co je vedlo k víře v Boha?

  SVĚDECTVÍ ROMÚ  V pořadu slovenské televize Pošta pro tebe promluvili a přinesli svědectví ROMOVÉ,jak hluboký vztah mají k Bohu a jak si váží svého pastora.Otevřeně hovoří o Boží MILOSTI PRO KAŽDÉHO hříšníka,který se na Boha obrátí a odpustí mu. Jak Bůh dokáže měnit lidská srdce a...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode