Dvojí odpuštění

V Božím Slově se často hovoří o odpuštění,čteme-li pozorně,pak zjistíme,že se přitom rozlišuje odpuštění dvojí a to soudcovské a otcovské,v prvním případě,vystupuje Bůh jako soudce a v druhém jako otec.
Jakoby v soudní síni sedí soudce-Bůh.Obžalovaný je člověk,jenž se dopustil hříchu a má být potrestán smrtí-to je věčným zahynutím.Tu však vystupuje Pán Ježíš,prohlašuje-Já vezmu na sebe trest,který si zaslouží člověk.jsem ochoten zemřít jako jeho zástupce.Toto se stalo na Golgotě,kdy Spasitel zemřel za člověka.
Nyní říká soude obžalovanému-Jestliže uvěříš a odevzdáš se mému Synu jako svému Pánu a Spasiteli,odpustím ti.Jakmile to člověk učiní,získá soudcovské odpuštění.Za své hříchy nemusí jít do zahynutí,protože Kristus za ně již zaplatil.hříšník,kterému bylo takto odpuštěno,získává k Bohu nový vztah,Bůh mu již není soudcem,ale Otcem.
Soudcovské odpuštění se děje jen jednou-při obrácení,otcovské odpuštění přijímá člověk vždy,pokud vyznává a opouští hřích.
Toto má Pán Ježíš na mysli v Janu-13,8-10 Je třeba se vykoupat jen jednou,abychom byli vysvobozeni od trestu za hřích-smrti,jen potřebujeme se často očišťovat-to je udržovat čistý vztah vůči Bohu.

Rozdíl mezi dvojím odpuštěním nalezneme v těchto verších-

SOUDCOVSKÉ ---------------------------------------------------- OTCOVSKÉ
Postavení člověka- Hříšník (Řím.3,23) ---------------------- Dítě (1 J 3,2)
Bůh je- Soudce (Ž96,13) ----------------------------------------- Otec (Ga 4,6)
Důsledek hříchu- Věčné zahynutí (Ř 6,23)----------------- Narušené obecenství (1 j 1,6)
Kristus jako- Spasitel (1 Timot.1,15)------------------------- Přímluvce( 1J 2,1)
Člověk postrádá- Spasení(Skut.16,30) --------------------- Radost(Ž 51,12)
Odpuštění lze získat-Vírou(Skut.16,31)-------------------- Vyznání(1J 1,9
-------------- Odpustit bratru(Mt.6,14-15)
Neposlušnost znamená-Peklo-(J 5,24) --------------------- Trestání(1K 11,31-32)
-------------------------------------------------------------------------- Ztráta odměny u soudné
--------------------------------------------------------------------------- stolici Kristovi(1K3,15)
Uposlechnout znamená-Nový vztah(J1,12) ------------------- Obnovení obecenství(Ž32,5)
Jak často- Jednou(J 13,10) ------------------------------------------- Častokrát) J 13,8)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode