Svědectví-Isaac Newton

Svědectví:

ISAAC NEWTON o Pánu Ježíši

Svědectví  vědce

-Sestoupil z nebe na tuto zem . Svůj královský šat vyměnil za oděv pozemšťana a stal se člověkem , abychom my mohli být dětmi Božími .

-Ponížil se až do prachu země , abychom mohli být povýšeni k nebeskému trůnu .

-Přestože byl bohatý , stal se nejchudším z lidí .

-Spal v cizích jeslích , jel po moři v cizí lodičce , jel na cizím oslátku a byl pohřben v cizím hrobě .

-Narodil se proti přírodním zákonům a vyrostl ve skrytosti jako služebník všech .

-Neměl vyšší vzdělání tohoto světa , nenapsal jedinou knihu , ale do největších knihoven světa by se nevešly knihy , které byly napsány o něm .

-Nesložil ani jednu píseň , ale svou odpouštějící láskou rozezvučel víc písní chvály , než všichni básníci světa .

-Když byl dítětem , zneklidnil krále , když byl chlapcem , udivil doktory , když byl dospělý , otřásl národem i mocnou veleříší římskou .

-Ovládal přírodní zákony , chodil po vlnách moře , tišil bouře , nasytil z mála tisícové zástupy , uzdravoval bez léků , křísil mrtvé .

-Nepřátelé jek nemohli přemoci , Satan jej nemohl zahubit , ani hrob ho nemohl zadržet .

-Nade vším zvítězil . Svojí láskou přetvořil svět .

-Velcí mužové světa přišli a odešli . On - svatý , jediný zůstal navěky .

-Tento Ježíš je Spasitel světa , můj Spasitel , chceš-li , bude i tvůj . Pokoř se před ním , provolej ho za krále svého srdce a života .

-Zvol si Ježíše , protože nikdo není jako On .

ISAAC NEWTON-(1642-1727)

 Byl anglický fyzik,matematik,astronom,astrolog,filozof,teolog,alchymista.

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode