Jak se modlit?

Modlitba-
Je rozhovor s Bohem a obsahuje prosby,děkování,pokání,chvály.

Účinky modliteb
Co zaslibuje Hospodin,když se budeme modlit?


Proste a bude vám dáno,hledejte a naleznete,tlučte a bude vám otevřeno.Neboť každý,kdo prosí dostává a kdo hledá,nalézá a kdo tluče,tomu bude otevřeno.Lukáš 11,9-10.

Jak se modlit
A když se modlíte,nebuďte jako pokrytci,ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích,aby byli lidem na očích,amen pravím vám,už mají svou odměnu.
když ty se modlíš,vejdi do svého pokojíku,zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci,který zůstává skryt a tvůj Otec,který vidí,co je skryto ti odplatí.
Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané,oni si myslí,že budou vyslyšeni pro množství svých slov.Nebuďte jako oni,vždyť váš Otec ví,co potřebujete,dříve než ho prosíte.
Matouš 6,5-6

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode