Jeroným Pražský

 

 

O rok později po Janu Husovi byl ještě upálen i jeho přítel Jeroným Pražský

 

Jeroným Pražský
narozen asi-1367

Upálen † 30. 5. 1416

byl český filozof, náboženský myslitel, mučedník a náboženský reformátor,jenž za své názory a postoje skončil na kostnické hranici a jenž se stal společně s Janem Husem symbolem české reformace a husitské revoluce.

 

   Jedním z jeho učitelů a přítelem byl mistrJan Hus

  M. Jeroným Pražský nejenže neodvolal, ale zastal se i Husa, dokládaje nespravedlnost jeho odsouzení s tím, že je hotov podstoupit jakoukoli smrt. Následovaly 2 dny, které dostal Jeroným na rozmyšlenou a během kterých byl navštěvován některými členy koncilu. Ti ho přesvědčovali, aby se zřekl svých názorů. Po Husově vynuceném odchodu z Prahy následoval ho na Krakovec a posléze (v dubnu 1414) i na sněm do Kostnice, kde se snažil působit v prospěch Husův a české reformní strany vůbec. Ani obsahově i formálně pozoruhodná vystoupení ho však neuchránila před tím, aby i on nebyl jako kacíř odsouzen k smrti na hranici.

 Když neuposlechl, na jednadvacátém valném shromáždění koncilu byl odsouzen a 30.05.1416 upálen. I v posledních okamžicích svého života se choval velice hrdinně, jak dokládá Bracciolini.

Smrt dvou českých kazatelů způsobila eskalaci napětí uvnitř Českého království, která posléze vedla k husitské revoluci. Jan Hus bývá hodnocen jako předchůdcem protestantské reformace.

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode