Jak porozumět Bibli?

JAK  ČÍST  BOŽÍ  SLOVO
Praktické kroky

Aby Bible nezůstala jen mrtvým psaným slovem, ale aby se mohla stát oživujícím setkáním se samotným Bohem, který skrze ně projevuje svou moc (srv. Řím 1,16) , je nutné otevřít se Božímu Duchu, který nám Bibli činí živou, účinnou a srozumitelnou.

1)  MODLI  SE k Bohu, aby tě svým Duchem otevřel pro jeho účinné slovo.

2)  ZAČNI NEJPRVE ČÍST NOVÝ ZÁKON
3)  ZTIŠ  SE, ČTI  A  NASLOUCHEJ, "aby Boží slovo přešlo jakoby do útrob tvé Duše, do tvého života."  
4)  PŘEMÝŠLEJ O TOM  A  KONFRONTUJ  TO se svým životem.
5)  MLUV S  BOHEM a pros ho, aby jeho slovo proměňovalo a oživovalo tvůj život.
6)  ŽIJ z Božího slova, spolupracuj s ním a zachovávej ho, neboť "budeš-li ho zachovávat, nepochybuj, že ono zachová tebe." 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode