Vítejte na našem webu

 

„Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (J 8,32)

 

Milí návštěvníci napište nám,pokud chcete svědectví o zkušenostech jak jste uvěřili,nebo čím jste prošli,než jste poznali Boží milost.Také jak děláte misii,nebo jak vám někdo svědčil o evangeliu.Budeme vděčni za každý váš příběh a svědectví,které tu můžeme zveřejnit.

Upozornění návštěvníkům

Cokoli se budete chtít zeptat a poradit pište nám na uvedený kontakt.Rádi vám vaše dotazy zodpovíme.

 Oznámení-

 

kontakty,emaily,telefony na osoby zde (na webu) uvedené nemáme ani neposkytujeme,neposíláme ani pohlednice ani časopisy,není to v naší kompetenci,děkujeme za pochopení.Taktéž naše webová stránka nevyřizuje vzkazy ani pozdravy!!!

 

 

ONCZ.NET 

 

 

Odkazy

www.ikpk.cz/  Letáčky a kalendář Dobrá setba

beranci.mypage.cz/

krestansky-sbor-hodonin.717.cz/

stezkazivota.webnode.cz/

kdohledanalezne.blogspot.cz/2012/01/biblicka-panna-marie-versus-panna-marie.html

www.odkrytepravdy.cz/clanky/praetorian-casopis.html

neuveritelnaodhaleni.cz/clanky.html

spasiteljezis.blogspot.cz/2011/11/seznam-falesnych-kazatelu.html

mladez.bliz.cz/biblicke-wallpapery.html

sbv.kstesin.cz/nabizime.html

www.donebe.procne.info/

www.nbk.cz/obchod/

www.klus.estranky.cz/clanky/powerpoint

nejotazky.nazory.cz/

 www.sekty.sk/

www.twr.cz/

www.prokrestany.cz/eden/index.htm

www.facebook.com/pages/V%C4%9B%C5%99%C3%ADc%C3%AD-v-P%C3%A1na-Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1e-Krista/227002947346114

 

...Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.
Jan 3,16

 ZAKÁZANÁ KNIHA 

V dnešní době není problém sehnat cokoli, ale nebylo tomu tak vždy. Já si ty časy dobře pamatuji a divím se, jak někteří lidé mají krátkou paměť.

Například Solženicynovo nejznámější dílo "Souostroví Gulag" jsem si u nás mohl svobodně koupit až v roce 1990. Bibli si dnes už můžete koupit v kterémkoli knihkupectví, ale v době před "plyšákem" patřila k "úzkoprofilovému" zboží.

Já jsem svou historicky první Bibli dostal v roce 1986 jako poděkování za nezištný skutek, který jsem tehdy vykonal nad rámec svých služebních povinností. Mé první pocity byly smíšené, protože jsem nevěděl, jestli nejde o nějakou provokaci ze strany tehdejšího režimu, ale pak převládla radost, že si mohu rozšířit nejenom kulturní obzory, ale především svou sbírku samizdatové literatury.

Vzhledem k tomu, že jsem v té době byl zarytým ateistou, četba Starého zákona mne moc nebavila a vlastně jsem ho tenkrát ani nedočetl (nyslím že jsem skončil u 5. knihy Mojžíšovy). K Bibli jsem se vrátil až po čase, když jsem začal hledat odpovědi na otázky po smyslu života. Tehdy mi někdo řekl, že bych si měl nejdříve přečíst Nový zákon.

To byla moc dobrá rada, protože čtení Nové smlouvy mi začalo otevírat oči a já s hrůzou zjistil, že je to se mnou mnohem horší, než jsem si byl kdy ochoten připustit. Zásadní pokání ze svých hříšných skutků jsem učinil v listopadu 1989 a od té doby se stala Bible mou nejoblíbenější kníhou, která mi i dnes promlouvá do života.

Bible je sice nejprodávanější knihou všech dob, ale v některých částech světa je i dnes úředně zakázána, protože vládnoucí moc ji považuje za nebezpečnou. Bible však je nebezpečná pouze pro ty, kdo se obávají, že by mohli zjistit, že se mýlí...

Nikdo totiž nechce slyšet, že jedná nesprávně nebo že nemá pravdu. Pravda často bolí a my máme tendenci se bolestem vyhýbat. Pokud ale chceme skutečně poznat, jestli jednáme správně, musíme být ochotni si připustit, že se můžeme mýlit.

Pokud i ty, milý čtenáři, budeš číst nejčtenější zakázanou knihu všech dob s otevřeným srdcem, možná i ty poznáš pravdu o Bohu a o sobě samém.

Já jsem tu osvobozující pravdu našel před téměř 19 lety a od té doby vím, že není jiné cesty k Bohu než skrze Ježíše Krista.

Je mi jasné, že většina čtenářů si mne zařadí do škatulky fanatiků nebo bláznů, ale s tím počítám vzhledem k tomu, že je psáno:

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.Je psáno: "Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu." Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. (1. Korintským 1,18-24)

Jiří Beránek

 

Novinky

22.07.2010 00:27

Film STIGMATA

  Stigmata           ...
16.07.2010 18:04

Benito Mussolini

Italský diktátor Datum narození:   /   datum úmrtí: 29.07. 1883   /   28.04.1945  Místo narození: Predappio  Znamení: ...
15.07.2010 18:32

Víme jakou spojitost má Mussolini ,Hitler a Římskokatolická církev ?

PODÍVEJME SE DO DĚJIN MINULOSTI Mussolini sám přispěl k dějinám fašistického hnutí i jako teoretik, ale hlavně jako praktik. Teoretikem byl Giovanni Gentile, jenž byl hegelovec a také nietzscheovec. Gentile postavil myšlenku fašismu jednoznačně na návratu k římskému impériu, k jeho bývalé slávě...
31.05.2010 14:08

Homeopatie a její kořeny,co se skrývá za její rouškou?

Homeopatika a její léčení- 200 let stará metoda léčby   Klasická homeopatie je duchovní léčba a svým pojetím se blíží etikoterapii,dále forma alternativní léčby. Klasická homeopatie je hlavně cesta osobního spirituálního růstu, jejímž prostřednictvím můžeme pracovat na svém duchovním...
11.05.2010 22:11

Záhada babylón

DALŠÍ JMÉNA PRO ZÁHADU - BABYLÓN (1) "Matka něvěstek" (Zj 17:5). toto jméno je skutečně přiléhavé pro Římanství. Od doby reformace se vytvořily stovky různých skupin křesťanských církví. Slovo "NEVĚSTKY" bez pochyb odkazuje na tyto skupiny, které, jak končí věk, se stávají více odpadlými a...
11.05.2010 21:49

Odkud se vzali tradice růženec,zpověď,papežství,očistec a jiné,které dodržují miliony věřících na celém světě?

Vědí vůbec miliony věřících,že jejich léta užívané některé zvyky a tradice patří k pohanským zvykům a jsou PROTI VÚLI BOŽÍ A PŘIKÁZÁNÍ? Historie těchto kultů a praktik,které vyznávají miliony věřících a přijímají je s vírou- POHANSKÉ ZVYKY   Učení katolické církve ve světle Božího...
06.05.2010 11:30

Video Dobrometr-o váze našich dobrých a zlých činů

DOBROMETR-VIDEO tv7.cz/?vid=917 Potvrzující verše z Písma- Galatským 2,21  Nepohrdám Boží milostí: Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná. Efezským 2,5 probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste...
31.03.2010 15:24

Kněz má mít rodinu

Jak se dívá na CELIBÁT sám Papež a jak je o tom psané v Písmu ? Co je celibát? Celibát je dobrovolné rozhodnutí žít svobodně, bez manželství a bez pohlavních styků. Povinnost žít v celibátu se často vyskytuje u kněží, mnichů a řeholníků.   Zpráva-české noviny-12.3.2010 Vatikán - Papež...
23.02.2010 13:26

Stigmata -co jsou ?

Stigmata   Stigmata je tělesně značky, vředy nebo pocity bolesti v umístěních odpovídajících zraněním ukřižování Ježíše. Termín pochází z linky na konci dopisu svatého Paula k Galatians kde on říká, “já se týkám mého těla stígmata Jesuse” - stigmata je množný řeckého slova στίγμα, stígma, ...
23.02.2010 12:07

Nejslavnější česká světice-Anežka česká?

Anežka Česká (20.1.1211 – 6.3.1282)Nejslavnější česká světice?  Životopis Svatá Anežka Česká, jedna z nejslavnějších českých světic, přichází na svět 20.1. 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské. V dětství je Anežka vychovávána...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode