Sjednocení všech náboženství

24.10.2011 06:55

 

Sjednocení všech náboženství-Ekumena

 

Druhé mezinárodní setkání Global křesťanského fóra (GCF) se setkali v Manado, Indonésie, od 4 až 7 říjnu 2011. Prožívali radost z toho, že společně a povědomí o stálou přítomnost na Boží milosti, jsme z 65 různých zemí a z mnoha křesťanských kostelů, tradic a výrazů.287 účastníků včetně 18 mladých lidí z celého světa, což představuje dvě mezinárodní studentské organizace, kteří se plně účastní diskusí a jednání. Na tomto shromáždění se sešly velké proudy křesťanské víry, kopírovat tak první mezinárodní globální křesťanské fórum shromáždění v Limaru, Keni, v roce 2007 uznávané jako nejrůznější křesťanské shromáždění v historii. Jsme se shromáždili v Manado na téma "Vzájemné soužití v Ježíše Krista: zmocněním Ducha svatého".

 

Na tomto setkání účastníci pocházeli z 65 zemí a všech kontinentů. Shromáždění zahrnovaly 12 křesťanský komunit, 2 Globální ekumenických organizace, 6  Evangelických / letničních / charismatických organizací, řada regionálních organizací, a dvě globální studentské organizace, Světová Studentská křesťanská federace a Mezinárodní přátelství evangelikálních studentů.

 

Cíl Ekumeny

 

Vytvoření otevřeného prostoru kde zástupci z širokého spektra křesťanských církví a inter-církevní organizací, které vyznávají trojjediného Boha a Ježíše Krista jako dokonalého v jeho božství a lidství, můžeme získat k podpoře vzájemné úcty, zkoumání a řešení společných problémů.

 

Také se zavazují obnovit pozornost na vztah mezi jednotou a posláním. Rozdíl zdrojů a nerovnováhu moci je třeba řešit. Musíme se také zaměřit na potřebu větší otevřenosti v našem vlastním setkání, s ohledem na věk, pohlaví, kraje, tradic, etnických skupin a schopnosti.

 

Máme zkušenosti prostranství v globálním křesťanském fóru jako Boží dar. V roztříštěném světě a církve, tento jedinečný výraz jednoty, zahrnující šíři světové křesťanství, je zdrojem inspirace a naděje. Věříme, že je to užitečný model pro budování autentických křesťanských vztahů v každém místě. Víme, že Boží Duch vychází z Kristova těla k jednotě ve jménu Božím poslání ve světě. Tak jsme se zavázali pečovat o globální křesťanské fórum,jak je Duch vede, jako svědek úspor a transformaci Boží lásky.

 

Namísto pokoje s Bohem bude nastupovat smíšení všech náboženství světa a místo křesťanské  pravdy náboženská jednota této organizace.Toto světové společenství bude ústit směrem k Antikristu a ne k mesiáši Ježíši Kristu.


Dle papeže je úkolem náboženství "pomáhat očišťovat a osvětlovat rozum, když usiluje o objevování principů. Tato ´korektivní´ úloha náboženství ve vztahu k rozumu není nicméně vždy vítána, z části i kvůli deformovaným formám náboženství, jako je sektářství a fundamentalismus". Řekl, že náboženství je "faktor, který významně přispívá k veřejné diskusi". V tomto kontextu vyjádřil Benedikt XVI. "své znepokojení nad postupující marginalizací náboženství, zejména křesťanství, k níž dochází v některých kruzích, dokonce i v národech kladoucích velký důraz na toleranci". Papež vyzval přítomné, aby každý "ve vlastní sféře vlivu hledal cesty k posílení a povzbuzení dialogu mezi vírou a rozumem na všech úrovních života národa", a zdůraznil, že "svět rozumu a svět víry – svět sekulární racionality a svět náboženské víry – se navzájem potřebují a neměly by se obávat vstoupit do hlubokého a vytrvalého dialogu pro dobro naší civilizace". Papež na závěr vyzdvihl aspekty spolupráce Svatého Stolce a Spojeného království v mezinárodních otázkách v oblasti prosazování klíčových hodnot ve světě. 

Jako učitele ekumenismu vyzdvihl papež postavu Johna Henryho Newmana, kterého bude v neděli blahořečit, a "jehož církevní vize byly živeny jeho anglikánským zázemím a uzrály během jeho dlouhých let služebného kněžství v anglikánské církvi."

 

 

 
   

K závěru papež řekl: "Naše úsilí o jednotu křesťanů nemá jiný základ než naši víru v Krista, v toho Krista, který vstal z mrtvých, sedí po pravici Otce, přijde ve slávě soudit živé i mrtvé," a vyzval shromážděné: "Drazí přátelé, uvědomujeme si výzvy, požehnání, zklamání i znamení naděje, které poznamenaly naši ekumenickou pouť. Svěřme je tento večer Pánu s důvěrou v jeho prozřetelnost a sílu jeho milosti."

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode