UFO,vesmírné lodě a ztracené civilizace nebo oklamání démony,svody od satana..?

13.07.2012 17:17

 Poslední dobou se velmi rozmáhá učení a jevy o mimozemských civilizacích.

Dejme pozor na falešné proroky a učitele,před kterými nás varují biblické výroky v Božím Slově,Satan je mistr lži a udělá cokoli proto,aby si lidé hledali dle líbivosti nepravdy a bludná učená,ta však nevedou k Bohu,ale do záhuby.

www.novinky.cz/koktejl/255904-raketovy-start-pocet-nahlasenych-ufo-s-novym-rokem-vzrostl.html

Démoni,přesněji řečeno dle Bible jako padlí andělé,kteří byli svrženi na zem se satanem jsou vzbouřeni proti Bohu a umějí napodobovat jakékoli znamení,aby odvedli mysl člověka od pravdy do lživých a klamných jevů a to takovým způsobem,aby se podobali pravdě!

Více do podrobna o démonech zde-www.gotquestions.org/Cesky/demoni-Bibli.html

  Spravedlnost přímé vysvobodí, kdežto věrolomní se lapí do svých choutek. Přísloví 11,6

  Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. 2Tm 4,3

 Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Jan 3,19

Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu. Ko 2,8

V současnosti i velice populární z církve adventistů jsou nově vydané knihy od-E.G.White.

Neméně známým a populárním spisovatelem,cestovatelem i historikem a záhadologem je Erich von Däniken,jenž je badatelem kosmické archeologie,přesněji Švýcarský ufolog svoji první knihu vydal v roce 1968.O utajované historii lidstva píše tak poutavě,získal si spousty příznivců,vždyť člověk hledá-li odkud jsme,proč tu jsme a co tu děláme přeci chce znát odpovědi.

Během studií ho zaujala historie, lety do vesmíru, náboženská filosofie a nevyřešené archeologické záhady. Zabýval se však také elektronikou, molekulární biologií a mutacemi lidského pokolení. To vše se odráží v jeho dílech s vyprávěním o Bozích,lživých výkladech Bible a připodobněních jeho fantazii s UFO a zaniklých civilizacích.

Bůh ve svém Slově nelže,jeho Slovo trvá na věky.

Zj 22,13  Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.

Mt 7,15  Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.

Mt 24,11  povstanou lživí proroci a mnohé svedou,

J 8,44  Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.

Jakmile již člověk odmítá evangelium nebo je neustále na pochybách,ten zlý přijde a utvrzuje v klamných učeních a svádí do záhuby.

2Te 2,11  Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.

2K 2,11  aby nás satan neobelstil; jeho úskočnost přece známe.

2K 11,14  A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla;

www.odkrytepravdy.cz/clanky/slovnik/buh.html

Boží soud nad lidmi je nevyhnutelná skutečnost o které mluví Písma a ke které na konci historie dojde. Bůh bude soudit všechny lidi, ale jinak bude soudit ty, kteří přijali milost a odpuštění v Ježíši Kristu, a ty kdo toto odmítli a nepřijali.


Iz 45,5  Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není.

Oz 13,4  Ale já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už z egyptské země. Nepoznal jsi Boha kromě mne; mimo mne jiného zachránce není.

Iz 45,6  aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není.

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode