Alternativní cesty ke zdraví anebo nebezpečí?

05.02.2012 15:28

Nebezpečné podoby okultismu

 

Meduňka-časopis,velmi rozšířený–alternativní medicína,pomoc anebo nebezpečí?

 

 

Zdánlivě napomáhá nalézt cesty ke zdraví,ale zavádí člověka do různých esoterických nauk,okultních věd a přímo je podporuje!

                               lidové magie-rituály

                               léčitelství-démonský okultismus

                               křesťanství spojuje s magií

                               pohanské obřady

                               horoskopy

                               věštění

                               erotické kouzla/magie

                               léčba homeopatií

                               transformace země

                               hypnóza/reinkarnační terapie

                               psychotronika

                              zasvěcováním démonům v Reiki,

(u reiki a jiných druhů léčitelství se lidé skrze zasvěcování a symboly dobrovolně rozhodnou spolupracovat s duchy, démony.Zde se jedná jen o trik, jak donutit lidi šířit posednutí démonem na další osoby.)

Rozděleni magie na bilou,dobrou a černou –nebo zlou,nic z toho nám Pán Bůh neomluví,dokud s tím neskoncujeme a neučiníme pokání.Pravdou je,že 

veškerá magie a čarovaní jsou shodné praktiky satana a modlářství.

Nebudeš se ničemu takovemu klanět ani tomu sloužit.

Ja jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žarlivě milujici.

Stiham vinu otců na synech do třetiho

i čtvrteho pokoleni těch, kteři mě nenavidi, ale

prokazuji milosrdenstvi tisicům pokoleni těch,

kteři mě miluji a ma přikazani zachovavaji.

Exodus 20:2-6

 

Skut.19,19  Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a přede všemi je spálili. Jejich cena se odhadovala na padesát tisíc stříbrných.

 

Ezech. 20,7  Řekl jsem jim: Odvrhněte každý ohyzdné modly, k nimž vzhlížíte, a neposkvrňujte se egyptskými hnusnými modlami, já jsem Hospodin, váš Bůh.

"Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání. Buď cele oddán Hospodinu, svému Bohu." Deutronomium 18:10-13

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode