Muž pod maskou/ antikrist VIDEO

18.07.2012 09:57

O proroctví ze Starého Zákona,výklad snu Daniela-

Sen, jehož mudrci Babylonští nemohli ku paměti přivesti, 13. Daniel maje to od Boha zjevené, Nabuchodonozorovi připomenul i vyložil, 46. i zvýšení za to s tovaryši svými došel.

www.ccel.org/bible/czech/dan/dan002.html

Daniel znal i podrobnosti o starověkém Babylóně. Například u Daniela 3:1-6 čteme, že Nebukadnesar postavil velkou sochu, kterou měli všichni lidé uctívat. Archeologové nacházejí stále nové doklady toho, že se tento král snažil svůj lid zapojit do nacionalistických a náboženských obřadů. Daniel také popisuje, že se Nebukadnesar velmi chlubil mnoha stavitelskými díly. (Daniel 4:30) Dnes archeologové potvrzují, že Nebukadnesar skutečně podporoval značnou část stavební činnosti v Babylóně. O jeho vychloubačnosti svědčí i to, že nechal své jméno vytlačit do cihel.

Video odkaz Muž pod maskou (antikrist)-

přednáší profesor Veith jenž obohatil přírodní vědy několika významnými objevy. V roce 1988 byl pozván jako host na univerzitu Loma Linda v USA. Zde spolu s dalšími předními světovými geology přispěl k řešení důležitých otázek týkajících se evoluce a stvoření. V současné době je profesorem zoologie na univerzitě Západního Kapska (JAR) a zároveň vykonává funkci poradce vlády Jihoafrické republiky pro výzkum výživy, zdraví a kvality potravin. Byl jedním ze zakladatelů Institute for Creation Research (Institutu pro výzkum stvoření).

vimeo.com/40093992

Program všech přednášek zabývajících se evolucionistickým a biblickým pohledem na vědu a svět kolem nás je k dispozici na stránkách je

zde-www.kde-jsme.cz/

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode