Jak a proč uvěřil známý a úspěšný podnikatel Radim Passer ?

 

Každého člověka,jestli je už ateista nebo je věřící si Bůh vede jinými cestami.Může si přivést i tebe milý čtenáři,vždyť nikdo neví,co má Bůh pro něj připraveno.A co má připraveno pro TEBE,žiješ-li jakýkoli život,múže si tě přivést.A učiníš-li pokání ze svých hříchů,on Ti odpustí,očistí svou drahou krví,kterou každého vykoupil na kříži. 5,Mojžíšova 4,29...nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.

 

Zvláštním způsobem si povolal člověka,který dříve žil bez Boha a vzal mu to nejcennější,co v životě měl a to svoje teprve krátce narozené dítě.Kolik lidí by se touto zkušeností proti Bohu zatvrdilo,dokonce i někteří věřící by takto konali,známe určitě nějaký méně nebo více podobný příklad ve svém okolí.Ale toto svědectví nám dokládá pravý opak.

Bůh na nás nikdy nedopustí zkoušku,kterou by jsme nemohli vydržet,dokládá to přímo ve svém Slově zde.

1. Korintským 10,13 Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

Žalmy 55,23 Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.
Žalmy 121,3 Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode