Znamení tohoto času,aneb kam lidstvo spěje.

19.10.2009 14:14

Bible nám ukazuje,kam vede člověka jeho život bez Boha.

 Ten,kdo se neptá na vůli našeho Otce v nebesích,si žije většinou podle své samospravedlnosti,chce si být sám sobě soudcem nad svým životem a konáním dobra si zasloužit přízeň u Boha nebo na věčnosti.Anebo otevřeně říká,že Boha ke svému životu nepotřebuje a že tak jak si žije je mu dobře a je šťastný.

Ale takovýmto životem bez Boha se lidi dostávají na scestí,mají zdravotní potíže,hledají štěstí v majetku,kariéře,schází jim pokoj,radost,ale nenacházejí to.

 

Mnoho lidí se dnes ptá,na otázky-

-proč je tolik přírodních katastrof?

-proč tak stoupá kriminalita?

-proč mladí tolik propadají alkoholu,cigaretám,drogám a to v častějším ranném věku?

-proč je tolik podvodníků,že už dnes nemůžeme nikomu důvěřovat?

-proč je tolerance společnosti,že na manželství není třeba papír?

-proč už i v některých církvích tolerují,že uznávají homosexualní páry?

-proč každý myslí jen na své blaho a nezajímají ho problémy svých bližních?

-proč se lidé dokáží dívat na násilí páchané na druhém,jsou lhostejní?

Co nám k tomuto ukazuje Bible,známe na to odpovědi?


Juda 16 Vzpouzejí se a odporují Božímu vedení a žijí si podle svých vášní, jejich ústa mluví nadutě a lichotí lidem pro svůj prospěch.
Juda 18 neboť vám říkali, že v posledním čase přijdou posměvači, žijící bezbožně podle svých vášní.

Zjevení 9,20 A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat;
Zjevení 9,21 neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží.

 

"Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí." (Luk 21,25-26)

 

"Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí." (Luk 21,26)

 

Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. (Řím 8,22)

 

Večer říkáte: `Bude krásně, je pěkný západ.´ A ráno: `Dnes bude nečas, slunce vychází do mraků.´ Vzhled oblohy umíte posoudit a znamení časů nemůžete?" (Mt 16,2,3)

 

Války a mezinárodní konflikty

"Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec. Povstane národ proti národu a království proti království…" (Mt 24,6-7)

 

Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: "Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření." (2. Petrův 3:3-4)

                                            

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode