Video Dobrometr-o váze našich dobrých a zlých činů

06.05.2010 11:30

DOBROMETR-VIDEO

tv7.cz/?vid=917

Potvrzující verše z Písma-

Galatským 2,21  Nepohrdám Boží milostí: Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná.
Efezským 2,5 probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!
Efezským 2,8 Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
Efezským 3,7 Jeho služebníkem jsem se stal, když mě Bůh obdaroval svou milostí a působí ve mně svou mocí:
Titovi 3,7 abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje.
 
 Izajáš 53,5 JENŽE ON BYL PROKLÁN PRO NAŠI NEVĚRNOST,ZMUČEN PRO NAŠI NEPRAVOST.TRESTÁNÍ SNÁŠEL PRO NÁŠ POKOJ,
JEHO JIZVAMI JSME UZDRAVENI.

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode