Stvoření ženy a muže Bohem/moderní svět a emancipace

27.04.2011 17:56

 

Bůh stvořil člověka jako muže a ženu a dal jim jméno Adam. Muž a žena byli jeden celek, i když byli dva. Není pravda, co tvrdí mnozí dnešní učitelé různých směrů, že žena je rovnocenným partnerem muže. Proto nelze z biblického pohledu souhlasit s emancipací a podobnými snahami.

Muž a žena – byli stvořeni k rozdílným rolím již od počátku.

 

Moderní a dnešní postmoderní svět vnímá a toleruje-  jako záměnu rolí, chaos, smazávání rozdílů.

Ženy ať už záměrně či nevědomě přebírají mužskou roli > nemužní muži, neženské ženy... Důsledkem toho je dysfunkce doplňování (i v těl. oblasti - sexuální chaos - homosexualita, promiskuita, pornografie, deviace,lesbic.sex. poruchy...)

Hřích člověka narušil původní čistotu stvoření a první důsledek je zlom ve společenství muže a ženy-(rodinné problémy,v manželství,rozvody,rozpadající se vztahy,nesezdaná soužití partnerů….Vznik psychologických poraden pro rodinu apod.)

Svým způsobem jsou si rovni a přece ne úplně.

 

Bůh nepovolal ženu k věcem, kde by měla mít vedoucí roli, ale spíše podpůrnou. Pomoc pro člověka - Žena je muži pravou pomocí. Svazek obou je darem Božím.

 

1. Mojžíšova 5,2  Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam (to je Člověk).

 1. Mojžíšova 2,18  I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.

1. Mojžíšova 2,23  Člověk zvolal: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest.“

1. Mojžíšova 2,24  Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.

Židům 13,4  Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh.

 

„Když stvořil Bůh člověka jako ‘muže a ženu’, daroval stejným způsobem muži i ženě osobní důstojnost.“ „Člověk je osoba, a to muž a žena ve stejné míře. Oba totiž byli stvořeni  k obrazu a podobě osobního Boha.“

Každé z obou pohlaví je stvořeno se stejnou důstojností, i když jinak,odlišným způsobem.Ale vzájemně se doplňují,tak,že každý ať muž zvládá lépe než žena různé věci a zase žena lépe než muž zvládá různé věci.Není to o tom,že by některé stvoření muž/či žena bylo podhodnoceno!

Každému z těchto stvoření Bůh dal odlišné schopnosti,vnímání a vrozené smysly.

 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode