Pátrání po ostatcích Anežky České

23.02.2010 12:06

Zákulisí pátrání po ostatcích Anežky České

(Landa Lukáš, Lenc Zdeněk)

Tu zprávu už jste určitě slyšeli: Ostatky Anežky České se v kostele svatého Haštala v Praze nenašly. Období blahobytu, které je s jejich nalezením spojené, si zřejmě budeme muset odpracovat. Do útržkovitých zpráv se ale nevešel celý příběh hledání, který vám teď nabízíme, protože jsme od prvních okamžiků mohli být u toho. V jeho centru stojí tajemné proroctví vizionářky Aničky Tomanové. Vyplulo na povrch po více než padesáti letech a spustilo rozsáhlé archeologické pátrání. Co to vlastně bylo za vědmu, že její vize pohnula k akci vědce, vyzbrojené nejmodernější technikou? Zákulisí celého bádání natáčeli i reportéři Lukáš Landa a Zdeněk Lenc.

 

 KDO BYLA A.TOMANOVÁ?

ANDĚL aneb  BLAHOŘEČENÍ ANIČKY TOMANOVÉ ANEBO SVODY A KLAMNÉ ZJEVENÍ OD SATANA?
Anička Tomanová ( † 1957 ) byla prostá dívka z Orlických hor. Ochrnutá ( a proto i bez školního vzdělání ) byla své venkovské rodině spíše na obtíž. Její tragický příběh se láme ve chvíli, kdy do jejího života vstoupila mystická přítomnost Krista, projevující se stigmaty ( krvavými znameními v místech probodnutí rukou a nohou při ukřižování ). Nemocní lidé chodili často Aničku prosit o uzdravení, což totalitní režim a především všemocnou a všudypřítomnou StB velmi dráždilo. O tom ( i o záhadné lékařce z Brna, která nebohou Aničku často navštěvovala ) nám vyprávějí pamětníci i rodina. V roce 1953 vstoupila Anička do třetího řádu svatého Dominika a přijala jméno Bohuslava. V klášteře žila však jen 4 roky. Na jejím pohřbu bylo přítomno 16 kněží a mnoho věřících z celé republiky. Když se rozkřiklo, že u jejího hrobu dochází opět k zázračným uzdravením, začali proudit do Klášterce davy lidí. Nevyléčitelně nemocní navštěvují malý hřbitůvek v Klášterci ještě dnes. – Co se tedy vlastně stalo a jak to vidí současná církev a její představitelé ? Máme očekávat zahájení procesu svatořečení nebo spíše střízlivě kritické zhodnocení jevu, který vzrušuje fantazii ? A co na to moderní věda ?

  Výzkumné centrum pro dějiny vědy.© ČT 2004.

 

A CO NÁM K TOMU HOVOŘÍ PÍSMO SVATÉ?

Jeremjáš 29,8 Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Nedejte se podvádět svými proroky, kteří jsou uprostřed vás, ani svými věštci. Neposlouchejte své sny, které míváte.

 1.Jan 4,1 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.

 2.Tesalonickým 2,3 Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se  člověk nepravosti, Syn zatracení.

3.Mojžíšova 19,31 Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

2.Korintským  Jsou to falešní apoštolové,nepoctivý dělníci,přestrojení za apoštoly Kristovy.A není divu,vždyť sám satan se převléká za anděla světla.

 
 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode