Padlý anděl,nejkrásnější cherub

22.07.2010 00:49

Ďábel z řeckého διάβολος diabolos „pomlouvač, žalobce“) je ztělesnění člověku nepřátelských sil. V monoteistických náboženstvích vystupuje v různých rolích jako odpůrce, žalobce a pomlouvač, v křesťanství a v islámu jako protivník Boží, zlý duch.

Chtěl být roven Bohu a proto jej Bůh svrhnul na zem i s dalšími anděly,kteří byli s ním ve zpouře proti Bohu.Dnes se nazývají démoni.

Izajáš 14,15 v kontextu


12  Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů!
13  A v srdci sis říkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu.
14  Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit.“
15  Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy!
 
Zjevení 12,9 A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.
 
Zjevení 12,10
neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
 
Lukáš 10,18 Řekl jim: „Viděl jsem, jak satan padá z nebe jako blesk.
 
 2.Korintským 11,14 A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla;

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode