HITLER A OKULTISMUS

15.10.2009 19:29

                                         HITLER A OKULTISMUS

 

                        Adolf Hitler jako vůdce,ale víme,kdo vládl jemu?

 

 Přemýšleli jste někdy nad tím,proč se mu málem zdařil jeho plán,proč bylo usmrceno tolik Židů a ostatních?

 Mohla by být pravda o jeho spojení s nebezpečnou černou magií,esoterické vědě pro páchání zla,které chtěl dovést až do konce?

 V knize Hitler a okultismus od Paula Rollanda se dozvíme více.

 Víme dobře,že lidé k němu vzhlíželi jako k Mesiáši,zbožňovali ho a byli s ním zajedno.Také chlapce z hnutí Hitlerjungen dokázal svést na svou stranu a vycvičit.

 V dětství měl neurózy,jeho otec byl panovačný a sadistický,ale on sám na ženy působil jako magnet.Byly jím fascinovány.Byl také dostatečně mazaný.

  Hitler byl také posedlý svobodným zednářstvím,byl v omylu,že zednáři jsou primárně židovskou esoterickou společností a že ovládají mystéria.

 Měl svého osobního astrologa a byl až chorobně pověrčivý.Zahájil Hitler bleskovou válku po poradě s astrologem?

 Runy-pro napomáhání kouzel a zaklínání,věštění,mající spojitost s okultismem se objevovali na zbraních,helmách,obrněných vozidlech a transparentech německé armády.

 Britský okultistický historik Lewis Spence prohlásil-,,Pokud za současnou německou krutovládou nestojí něco vpravdě ďábelského,pak opravdu nevím,kde jinde by ďábel mohl být.“

 Lewis Spence dále upozornil,jak hluboce jsou v Německu zakořeněné čarodějnické praktiky,magie a že tato země byla přímo živnou půdou pro černou magii.

 Spence a jeho okultističtí kolegové historici,nebyli jedinými lidmi,kteří byli přesvědčeni o tom,že Německo upsalo duši ďáblu.

 Židé byli v Německu v propagandistických filmech,dětských učebnicích vykresleni jako havěť šířící choroby,kazící čistou árijskou duši.

 

Okultismus ovlivňující nástup budoucího masového vraha k moci

17.09.09   Jim Marrs

Eckart našel svého vůdce v podobě agenta vojenské zpravodajské služby, který byl poslán, aby se do strany infiltroval – neúspěšného malíře rakouského původu jménem Adolf Hitler, jednou popsaného jako „dítě Illuminismu“. Bylo dobře zdokumentováno, jak Hitler sdílel Eckartův zájem o nadpřirozeno a okultismus. Jako dítě v Rakousku vyrůstal na hrdinských lidových pověstech o germánských německých rytířích. Jako chudičký umělec ve Vídni před první světovou válkou, Hitler často navštěvoval knihovny a stará knihkupectví a naplňoval svou mysl esoterickým učením a nacionální propagandou. Byl obdivovatelem Hegela a jeho filozofie, studoval také starověkou historii, východní náboženství, jógu, okultismus, hypnózu, theosofii a astrologii.


Podle Ravenscrofta dokonce usiloval o osvícení – ve stylu let kolem roku 1460 požitím halucinogenních drog.

„V malé zadní kanceláři knihkupectví ve staré čtvrti města odhalil Ernst Pretzsche [majitel obchodu] Hitlerovi tajemství skryté za astrologickou a alchymistickou symbolikou hledání grálu,“ napsal.

Ravenscroft, bývalý britský důstojník komanda napsal, že ve Vídni se Hitler stal posedlý takzvaným „Kopím osudu“, údajně kopím římského vojáka jménem Gaius Cassius, který se stal známý pod jménem Longinus. Podle legendy, použil Longinus oštěp, aby probodl bok Ježíše na kříži, ne jako trest, ale aby milosrdně zkrátil jeho utrpení. Ono, údajně stejné, kopí je stále vystaveno v muzeu Hofburg ve Vídni.

Právě tady se, podle Ravenscrofta (viz. obr. dole vlevo), mladý Hitler dozvěděl o legendě, že ten, kdo má Heilige Lance neboli Svatý oštěp, řídí osud světa. Ve své knize Kopí osudu, spřádá Ravenscroft bohatou mozaiku germánské historie a folklóru a váže Hitlera a kopí na detailní pozadí magie, okultismu a tajných společností.

Ravenscroft připsal své znalosti o kopí i Hitlerovi svému učiteli Dr. Walterovi Johannesovi Steinovi, vídeňskému vědci a filozofovi, který Hitlera znal, ale později uprchl do Anglie. Stein vyprávěl, jak Hitler vstoupil do transu, zatímco prováděl „channeling“ nelidského subjektu v blízkosti kopí.

„Hitlerův duševní život nebyl v té době dostatečně vyspělý na to, aby udržel povědomí o sobě a svém okolí, když do něho vstoupil tento mimozemský subjekt,“ vysvětlil Stein Ravenscroftovi.

Tohoto channelingu podobnému transu si všimnul jeden posluchač během jednoho Hitlerova projevu:

„Jen mluvil a mluvil, jako deska, hodinu a půl, až byl zcela vyčerpán… a když byl hotov a bez dechu, prostě se posadil a jen tupě zíral před sebe… Bylo to, jako by přeřadil na jinou rychlost. A nic mezitím neexistovalo.“

Sám Hitler se zmiňoval o metafyzické kontrole. Několika spolupracovníkům se zmínil, že ho vede „vnitřní hlas“ a jednou poznamenal: „Jdu svým směrem s přesností a jistotou náměsíčníka.“

Během svého působení ve Vídni Hitler potkal také Jörga Lanze von Liebenfelse, vydavatele časopisu Ostara s okultními a erotickými tématy. Cisterciácký mnich, který založil antisemitský tajný Řád nových templářů, Liebenfels a jeho rádce Guido von List, se snažili oživit středověké bratrství německých rytířů, které používalo svastiku za svůj znak.

List byl uznávaným autorem o všeněmeckém mysticismu, až do doby, kdy byl vyhnán z Vídně po zveřejnění informací, že jeho tajné bratrstvo se zabývalo také sexuální zvráceností a „středověkou černou magií.“ Filozofie Liebenfelse a Lista vyzdvihující slávu pohanského okultismu poskytly základ společnosti Thule.

„Jména List a Liebenfels se brzy stala synonymem všeněmeckého lidového hnutí, ze kterého se časem zrodila nechvalně známá nacistická strana,“ napsal spisovatel Levenda.

Ať už se naučil Hitler ve Vídni cokoliv, radikálně ho to změnilo. Z dříve oddaného katolického vokalisty na kůru, který uvažoval o kněžství, se stal zjevný protináboženský člověk a dokonce byl obviněn z hrátek se satanismem. Spisovatel Epperson nabídl tyto spojitosti:

„Takže svastika byla symbolem společnosti Thule; byla symbolem nacistické strany; byla jaksi spojena se symbolem Slunečního boha; a Sluneční bůh byl symbolem Lucifera.

Hitlerovo údajné spojení s nadpřirozenem se stalo prý osobnější poté, co byl oslepen yperitem při britském útoku v noci z 13. na 14. října 1918.

Po válce přijel do Mnichova, kde byla desátníkovi Hitlerovi přidělena podřadná práce střežení vězňů až do komunistického převratu na jaře roku 1919. Když se Reichswehr evakuovaly, Hitler zůstal pozadu, aby prováděl špionáž revolucionářů. Později, když armáda a Freikorps znovu převzaly Mnichov, to byl Hitler, který klidně kráčel řadami komunistických zajatců a vybíral vůdce spiknutí k popravě.

Za odměnu za tuto práci v utajení byl Hitler přidělen do tiskové a informační kanceláře politického oddělení německé armády, špatně maskované armádní zpravodajské činnosti. Do podzimu roku 1919 byl přidělen ke sledování různých revolučních skupin, které vznikaly na bouřlivé bavorské politické scéně. Hitlerův velitel, kapitán Karl Mayr si vybavil, že Hitler připomínal „unaveného toulavého psa, který hledá pána… připraven sdílet svůj osud s kýmkoliv, kdo by mu projevil laskavost“ a „naprosto lhostejný k německému národu a jeho osudu.“

Jedním z členů Německé dělnické strany byl Eckart, často označován za duchovního zakladatele národního socialismu. Eckart v Hitlerovi viděl poddajného vůdce, jakého hledal a brzy představil nového člena správným společenským kruhům v Mnichově a jeho intelektuálním přátelům ve společnosti Thule.

Přestože Eckartova úloha v metafyzických praktikách i v založení nacistické strany byla podle většiny historiků okrajová, je podstatné, že Hitler jasně pochopil Eckartovu důležitost.

„Tajná nauka“ předaná Hitlerovi Eckartem a profesorem mnichovské univerzity Haushoferem  byla sloučením koncepcí a filozofií do značné míry vycházejících z práce Madam Blavatské  a její Teosofické společnosti.

Doktrína, která mísí východní mysticismus, okultismus a skrytou historii se dotýká snahy porozumět původu lidstva. Podle Ravenscrofta:

„Když bylo Třetí oko [o němž mnozí věří, že je epifýzou mezi očima] otevřeno plné vizi Akashických záznamů [mystický skrytý záznam lidstva], zasvěcenec [do Tajné nauky] se stal žijícím svědkem celé evoluce světa a lidstva. Cestováním zpět skrz ohromné dálavy času mu byl odhalen duchovní původ země a lidstva a byl schopen sledovat rozvíjející se osud lidstva neustále se měnícími životními podmínkami a cykly vývoje.“

V této nauce se dávní nelidští návštěvníci Země vytvoření genetickou manipulací „nadpozemsko-lidskými hybridními bytostmi, něco jako boholidmi“ rozdělovali do sedmi skupin – Rmoahalové, Tlavatliové, Toltékové, Turanové, Árijci, Akkadové a Mongolové. Během tohoto procesu nastalo mnoho chyb, což vedlo k mutaci, jakou byli například „obři“ z biblické a severské mytologie. Tyto národy žily progresivní životní cykly v době bájné Atlantidy .

Při zničení Atlantidy, byli roztroušeni po celém světě a jejich duševní a fyzické atributy začaly degenerovat. Jejich životnost se podstatně snížila. Zatímco jejich myšlenkové procesy se v materiálním světě vytříbily, „bylo toto nadání myšlení a smyslového vnímání získáno za cenu naprosté ztráty magické moci nad přírodou a nad životními sílami v lidském organismu,“ napsal Ravenscroft. S touto ztrátou intuitivních sil byli tito prvotní lidé učeni svými stvořiteli, že všechno na Zemi je řízeno neviditelnými „bohy“, a že by měli těmto „bohům“ bezvýhradně sloužit.

V dubnu 1920 Hitler změnil název strany na Nationalsozialistiche Deutsche Arbeiterpartei, Národně socialistická německá dělnická strana - nacisti.  Od té chvíle se děsivá nacistická mašinérie pohybovala nezadržitelně vpřed.

Je zřejmé, že nacisté by nikdy nemohli existovat bez pomoci a podpory německých Reichswehr a tajné společnosti Thule.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode