JIŘÍ GRYGAR VĚŘÍ VE STVOŘENÍ SVĚTA BOHEM

22.09.2009 00:00

Kdo je Jiří Grygar?

RNDr. Jiří Grygar, CSc. -narozen *1936 v polské obci Dziewietlice. Začínal na Masarykově univerzitě v Brně výzkumem meteorů a po příchodu do Astronomického ústavu ČSAV v Ondřejově se začal zabývat studiem těsných dvojhvězd a nov. Poté přešel do Fyzikálního ústavu AV ČR, kde se nyní věnuje astrofyzice vysokých energií. Je členem Mezinárodní astronomické unie, zakládajícím členem Evropské astronomické společnosti, čestným předsedou České astronomické společnosti a od r. 2004 předsedou Učené společnosti ČR. V r. 1996 obdržel cenu Kalinga, kterou uděluje UNESCO za popularizaci vědy. Je po něm pojmenována planetka č. 3336.

Troufám si proto tvrdit, že věřící přírodovědec může dnes svou víru v Boha opřít také o kvalifikovaný údiv nad podivuhodným řádem materiálního světa, jak to kdysi tak předvídavě a výstižně vyjádřil žalmista Páně: "Nebesa vypravují slávu Boha silného a dílo rukou jeho obloha zvěstuje" (Ž 19,2).

Odkaz na zvukový archiv a videoarchiv Jiřího Grygara-

www.rozhlas.cz/leonardo/anonce/_zprava/599018

Jeho letáček si lze objednat na adrese v sekci-letáčky,kalendáře,misie,kde je www.stránka

 

Odkaz na video- Jiřího Grygara  ŽEŇ OBJEVÚ-video.google.com/videoplay?docid=8497929159922923111#docid=7961943408845963131

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode