NACISTICKÉ PRAKTIKY-OKULTISMUS

16.10.2009 14:37

Nacistický režim okultní vědy a tajné organizace přísně zakazoval, nikoli však proto, že by na ně nevěřil, ale právě naopak, proto, že nacistické špičky braly okultní vědy včetně tzv. černé magie až příliš vážně, a nechtěly, aby se k nim dostal někdo jiný, který by je mohl ohrozit: magie tu byla pouze pro vyvolené. V této oblasti je ještě mnoho tajemného a nevysvětlitelného.

 

Např. Heinrich Himmler, šéf Gestapa a SS, věřil v magickou moc soustředěného toku myšlenek a disponoval skupinou médií a jasnovidců včele s astrologem Wilhelmem Wulffem. Byl náruživým spiritistou a stoupencem alternativního léčitelství a podivných kosmologických teorií. Uchovával v trezoru horoskop Hitlera a horoskop říše: oba tyto horoskopy shodně prorokovaly, že v dubnu 1945 dojde k razantnímu obratu ve prospěch Německa, a Hitler a Goebbels se skutečně kojili blahou nadějí, že smrt prezidenta Roosevelta znamená naplnění této předpovědi. Neznamenala - ale pokud by měl horoskop mít pravdu, pak skutečným prospěchem Německa byla Hitlerova smrt 30.dubna 1945 a zhroucení nacistického režimu.


 

Začátkem 20.let 20.století měl na formující se nacisty velký vliv Dietrich Eckart (1868-1923), člen okultistické skupiny Ultima Thule, která chtěla tvořit protiváhu údajnému (ovšem neexistujícímu) mezinárodnímu židovskému spiknutí, vylíčeném v podvrhu nazvaném "Protokoly sionských mudrců". Eckart do tohoto spolku údajně přivedl mladého Adolfa Hitlera. Vedle Guida von Lista a Jorga Lanze von Liebenfels byl nejdůležitějším členem tohoto spříseženstva jeho zakladatel Adam Rudolf Glauer (1875-1945), kryjící se pod pseudonymemRudolf von Sebottendorf a jenž dotvářel od r.1918 tuto společnost v odnož zednářské lóže "starobylého germánského řádu". Byl obdivovatelem díla Heleny Blavatské a Aleistera Crowleyho a vytrvale razil představu o germánské rasové nadřazenosti. Zřejmě inspirován myšlenkami Blavatské oživil mýtus o Atlantidě jako o zaniklé, vysoce civilizované společnosti (Blavatská měla za to, že Atlantida byla zničena za první potopy světa před 850 tisíci lety a Atlantiďané prý vypadali jako sochy na Velikonočním ostrově, kde se jedině dochovaly pozůstatky těchto obrů čtvrté rasy. Glauer byl přesvědčen, že jeho posláním je čelit síti spiknutí židů zednářů a alchymistů, kteří pokládají za svůj úkol zničit civilizovaný svět.

 Glauer zavedl mezi svými stoupenci pozdrav Sieg Heil! (Vítězství zdar!).

 Mezi nejznámnější členy společnosti Ultima Thule patřili z budoucích nacistických předáků velitel SS dr.Heinz Kurz, zubař Friedrich Krohn, který navrhl za nacistický znak hákový kříž, dále pak vůdce SA a blízký Hitlerův přítel (později na jeho rozkaz zavražděný) Ernst Röhm, Alfred Rosenberg, Julius Streicher, Karl Hermann Frank, a především fanatický okultista a vegetarián, Hitlerův osobní tajemník Rudolf Hess. Ti všichni se zcela vážně domnívali, že Hitler se stal zasvěcencem do tajů magie v pasewaldské nemocnici, kde s v listopadu 1918 léčil ze svého zranění a dočasného oslepení yperitem na frontě. Ve chvíli, kdy se nacisté chopili moci a okultisté mezi nimi byli obdařeni vedoucími funkcemi v říši, nebylo už Ultimy Thule ani Glauera zapotřebí a jejich sláva pohasla.

 

Během 2.světové války se nacisté pokoušeli využít i magie ve svůj prospěch: v r.1942 byl v Berlíně uveden do provozu tzv. Kyvadlový institut, kde měli vybraní astrologové a mágové čelit hermetikům ze zpravodajské služby britského námořnictva, kteří údajně pomocí svých kyvadélek určovali nad mapou Atlantiku polohu německých ponorek. Bohužel neúspěšně.

 

Astrolog Karl Krafft se skupinou astrologů měl za války za úkol analyzovat horoskopy německých a spojeneckých velitelů. Měl rovněž upravovat Nostradamovy předpovědi tak, aby zaznamenaly vítězství třetí říše ve válce, a ty pak byly šířeny jako propaganda. (Podobně se chovali i Britové, kteří rovněž zhotovovali falešné Nostradamovy předpovědi pro účely britské propagandy.) Poté co Krafft oznámil, že "křivka narození generála Montgomeryho je silnější než křivka narození maršála Rommela" ocitl se v koncentračním táboře.


 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode