Homeopatie a její kořeny,co se skrývá za její rouškou?

31.05.2010 14:08

Homeopatika a její léčení-

200 let stará metoda léčby

 

Klasická homeopatie je duchovní léčba a svým pojetím se blíží etikoterapii,dále forma alternativní léčby.

Klasická homeopatie je hlavně cesta osobního spirituálního růstu, jejímž prostřednictvím můžeme pracovat na svém duchovním vývoji.

 

O homeopatii tak, jak ji známe dnes, se zasloužil především německý lékař a esoterik Samuel Hahnemann. Žil v letech 1755 – 1843. Na univerzitě v Lipsku vystudoval medicínu a chemii. Byl však znechucen tehdejšími postupy léčby, jako bylo používání drastických projímadel, pouštění žilou, aj. Přestal tehdy léčit a zabýval se výzkumem, překladem knih a vyučoval cizí jazyky. Při překladu díla o chinovníku od lékaře Williama Cullena začal sám na sobě zkoušet účinky chininu. Z kůry chinovníku se získává chinin, který se používá jako lék na malárii. Po vyzkoušení léku zjistil Hahnemann, že u zdravého pacienta vyvolá chinin stejné příznaky, jako má u nemocného malárie. Hahnemann začal tedy zkoušet různé látky a jejich účinek na lidský organismus a z toho poté vyvozoval jejich použití u nemocných. Tento systém léčení podobného podobným nazval lékař Homeopatií.

V České republice byla až do r. 1989 homeopatická léčba zakázána. Od té doby bylo přeloženo mnoho homeopatických publikací do češtiny. Podle zákonu o léčivech č. 79 / 1997 homeopatika jsou léčiva a mají svou kapitolu v Českém lékopise. Je možno zakoupit homeopatika ve většině lékáren jako volně prodejné léky.

 

Kromě toho se Hahnemann inspiroval také tzv. magnetismem, metodou léčení svého přítele F. A. Mesmera (1734-1815), který zastával panteistický obraz světa, spojený s vírou v astrologii. Také jeho „magnetické“ teorie byly inspirovány tajemnými zednářskými doktrínami. Hahnemann této metodě, které se také podle jeho zakladatele někdy říká mesmerismus, připisoval stejný božský původ jako homeopatii. Mesmerismus následně umožnil vznik hypnózy, přičemž hypnotický trans má podobné rysy změny mysli jako při praktikování transcendentální meditace, jogínské meditace, Silvovy metody a z ní vycházející Modré alfy. Všechny tyto metody včetně homeopatie slibují uvedení do harmonie s přírodou a kosmickými silami, včetně smíření člověka se smrtí. Tím se stávají jakýmsi náboženským systémem bez Boha. Homeopatie tedy není přirozenou a přírodní metodou léčby, ale uceleným filozoficko-náboženským systémem s okultními rysy. Český propagátor homeopatie Jiří Čehovský na svých stránkách otevřeně píše, že právě religiózní podstata homeopatie je nejlepší zárukou toho, že se tato metoda bude dál šířit a zlepšovat život stále většího počtu lidí.

Sami zastánci homeopatie přiznávají, že homeopatie se nachází mimo myšlenkový rámec uznávaných přírodních věd. Princip podobnosti, který dal této metodě jméno (homeos v řečtině znamená podobný, pathos je nemoc) a který je základním zákonem homeopatie, je spojen s magickým simile antické a magické lidové medicíny a pochází z „magického, kosmického obrazu světa“. Hahnemann tvrdí, že člověk je zevnitř ovládán duchovní životní silou (autokracií), která řídí i jeho hmotné tělo. Narušení této síly se v těle projeví jako nemoc. Proto směřuje homeopatická léčba k ovlivnění této životní síly, jejíž uzdravení má následně vést i k uzdravení hmotného těla.

Učení o ředění a potenciaci léku má také okultní pozadí. Do roztoku má při jeho přípravě vstupovat kosmická síla, která pak působí uzdravení. Mnozí homeopati často nezůstávají u samotné léčebné metody, ale připojují k ní i jiné okultní praktiky. Poněvadž je homeopatická typologie, podle níž se předepisují homeopatické konstituční léky, rozvinuta na základě astrologické a horoskopické symboliky, každý lékař, který předepisuje homeopatickou konstituční léčbu tím samým, používá astrologii. Také Jiří Čehovský uvádí, že homeopatie v mnohém připomíná astrologii.

Mezi lékaři homeopaty jsou jistě i poctiví a svědomití lidé, kteří hledají způsob použití homeopatie odděleně od jejích tajemných praktik. To ovšem neznamená, že tím samým vliv temných sil okultismu, které jsou ze své povahy skryté, jen tak zmizí. Žádná s vědeckých teorií nemůže tento okultní vliv zneutralizovat jenom tím, že v něj nevěří. Z tohoto pohledu je homeopatie opravdu nebezpečná a duchovně škodlivá. Dlouhodobé užívání homeopatie vede k závislosti na silách okultního původu. Z hlediska duchovního může dojít až ke spoutání konkrétním démonem homeopatie, ze kterého musí být člověk osvobozen modlitbou za rozvázání. Právě zkušenost s konkrétními případy spoutanosti a následného osvobození jsou pro mne subjektivně nejjasnějším důkazem okultního pozadí této léčebné metody.

Zdroj -net

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode