HITLER A OKULTNÍ SPOLKY-POKRAČOVÁNÍ-

16.10.2009 14:19

GERMANENORDEN
Podívejme se na různé okultní spolky, které stály v pozadí II. Světové války. To, že se zajímal Hitler a lidi kolem něj o okultismus, ezoteriku a různá náboženství, dokazují i různé expedice, které nacisté podnikali do mnoha koutů naší planety. Zajímal je Grál, zajímal je meč vůdce a nejmocnější krále hunské říše Attily, zajímalo je původní náboženství Tibetu (bon), ale zajímal je i buddhismus. Krom toho se spekulovalo mezi nacisty i o teorii duté země, teorii několika měsíců a tak podobně. Nacisté jakoby se snažili "mixovat" různé nauky objevující se na celé naší planetě.

Společnost Gemanenorden byla založena již v roce 1912. V tomto roce ji založilo několik prominetních okultistů. Tato společnost fungovala podobně jako jiná tajná bratrstva, měla své lóže, pracovala tajně a tak podobně. V této společnosti se vyučovala nacionalistická ideologie, antikomunismus a antisemitismus. V rámci této společnosti vznikla další skupina, která byla vedená baronem Rudolfem von Sebottendorffem: Thule.


THULE
Thule je ostrov na severu. Dle legend zanikl podobně jako bájná Atlantida. Na Thule je (bylo) ukryto "něco", co je nám lidem neznámo. To "něco" by mělo vysvětlovat veškerá tajemství a obsahovat veškeré moudro.
Již v roce 1919 zobrazoval symbol společnosti Thule obrácenou svastiku, jenž se později stala symbolem nacistického hnutí. Společnost Thule sehrála nejspíš velice významnou úlohu ve II. Světové válce. Na přednáškách této skupiny se jednalo exemli causa o germánských mýtech, o germánské rase a kořenech této rasy, o germánské poezi... Ale také o zničení všech takzvaně cizích elementů v Německu a o takzvané obrodě germánské rasy. Členové a hosté na těchto přednáškách byli úředníci státu, průmyslníci, milionáři, hlava mnichovské policie etc. Ale pro tento článek je podstatné, že tam byl i Adolf Hitler, Rudolf Hess a nacistický ideolog Alfred Rosenberg. Šéf Thule Rudolf von Sebottendorff věřil tomu, že bájná země Thule leží na severu uprostřed moře. Ovšem Himmler a Hitler se začali přiklánět k tomu, že skutečná Thule leží v Tibetu. A možná že právě proto se začal Himmler zajímat o Tibet, o původní náboženství Tibetu, ale i o buddhismus. Jeho zájem o buddhismus přerostl v to, že se začal považovat za buddhistu a stal se vegetariánem. Všichni důstojníci pod Himmlerem byli také vegetariáni - Himmler jim to nařídil. Vegetariánem byl i ministr propagandy Goebbels a také Hess. Hitlerovo vegetariánství nemuselo mít až tak nutně souvislost s Tibetem a s obdivem k Tibetským mnichům. Je třeba připomenout Hitlerovu posedlost hudbou Richarda Wágnera a je třeba připomenout i to, že Richard Wágner byl vegetariánem. A možná právě proto se stal vegetariánem i sám Hitler.


AHNENERBE A EXPEDICE TIBET 1938
Himmler a jeho "Společnost pro výzkum dědictví po předcích" (Ahnenerbe) uspořádal výpravu do Tibetu. Tuto expedici vedl německý přírodovědec Ernst Schafer. Dalším členem expedice byl Bruno Berger (antropolog, příslušník SS), který poukazoval na to, že sebejisté a panovačné chování Tibeťanů jsou možná důkazem toho, že Tibeťané mohou být prototypem germánů. Jako další důkaz této jeho teorie uváděl to, že Tibeťané mají určité fyzické zvláštnosti. Tím myslel vystouplé lícní kosti - podobné jako u germánů.


AHNENERBE A HERMAN WIRTH
Oblíbencem "šéfa" společnosti Ahnenerbe Himlera se stal znalec starogermánských obřadů a okultista Herman Wirth. Spisovatel a historik Jeremej Parnov o osobě Hermana Wirtha píše (cituji):
"Wirth měl k dispozici specialisty z různých úseků okultních učení. Jejich úkolem bylo studovat zkušenosti tyranů a diktátorů minulosti, zobecňovat moudrosti nashromážděné tajnými společnostmi všech dob a všech národů a dodávat vhodná doporučení a rady ... "
Na projevech Adolfa Hitlera je jasně vidět to, jak má dobře nastudovanou psychologii ovládnutí davu, jak dobře dokáže i přes svou nesmělost, která je patrná na začátku každého projevu, zvládnout tak velký dav. Zajímavé je též pozorovat jeho veřejná vystoupení a soustředit se na jeden okamžik, který nastává snad u všech těchto jeho projevů. V tento okamžik jakoby do Hitlera vstupovala určitá posedlost (z hlediska psychologického) či něco co by se nechalo nazvat démonem (z hlediska démonologického). I když toto vše se mohlo odehrávat pouze v hlavě vůdce, který si o sobě myslel to, že je nesmrtelný a že je něco víc - nadčlověk. I když jeho pozdější projevy dokazují to, že přestává věřit tomu, že on sám je nadčlověkem. A začíná věřit, že nadčlověk je démon z jiného světa, kterého se začíná obávat.


HITLER - POSEDLOST NADČLOVĚKEM
"Nový člověk žije mezi námi! Je tady! Stačí vám to! Prozradím vám jedno tajemství. Viděl jsem nového člověka. Je nebojácný a krutý. Měl jsem před ním strach."
(Adolf Hitler)

"Je dobré ovládat sílu, ale je ještě lepší jí vlastnit a ochraňovat srdce národa."
(Goebbels, ministr propagandy)

Hitler si možná do této chvíle mohl myslet, že on je tím nadčlověkem. Ovšem onen démon, který do něj jakoby vstupoval při jeho projevech, mu najednou přerostl přes hlavu. Hitler pojmul své projevy jako rituály a zakončoval je jako kněz bohoslužbu: slovem AMEN.

Projevy Hitlera vykazují prvky šílenosti a posedlosti démonem. Démonem, který mohl existovat již dříve a nebo démonem, který byl vytvořen myšlenkou ve formě astrální larvy (generované individuálními hnutími lidské mysli), či astrální larvou kolektivu (tvořenou kolektivně sdíleními myšlenkami a emocemi) - což je v tomto případě více pravděpodobné. Otázkou zůstává, jestli Hitler a spol. věděl něco o psychologickém konceptu magie (což by vysvětlovalo jeho skvěle psychologicky propracované projevy manipulující dav) a nebo jestli si nadčlověka a další parapsychologické pojmy vysvětloval jen pomocí démonologického konceptu. Po prostudování několika jeho projevů na videozáznamech se spíš přikláním k první možnosti. Je vidět že Hitler (či lidé kolem něho) dobře zvládal (i přes svou nesmělost a sociální fóbii) psychologii davu. A i přes laciné fráze (stále dokola se opakující) dokázal dav psychologicky (chcete-li magicky) "zblbnout". Přeložíme-li si projevy Adolfa Hitlera, tak zjistíme, že se jedná o projev složen ze "žvástů" a ne o projev dobrého (či průměrného řečníka). Dovoluji si tvrdit, že Hitler neuměl řečnit, neuměl argumentoval. Jediné co uměl, bylo zaujmout svou energií či svou posedlostí. Otázkou je, jak velkou roli sehrála v celé Hitlerově moci různá tajná společenstva, která měla v nacistické politice velký prostor.


ZÁVĚR
Proč byla obec Lidice vypálena, když gestapo vědělo, že žádné stopy do Lidic nevedou?

Proč byla obec lidice vypálena 10. 6., když byla dementována všechna podezření již 4. 6. 1942?

Bylo by mnohem více logické, kdyby nacisté vyhladili Lidice bezprostředně po předání dopisu. Bylo by to logické, protože po atentátu panovala v protektorátu panika a hněv proti českému a moravskému lidu. Proč by se čekalo na nějaké vyšetřování a proč by se čekalo tak dlouho, když v protektorátu bylo popraveno bez soudu a bez vyšetřování 10 000 lidí v souvislosti s tímto atentátem (mimo jiné i spisovatel Vladislav Vančura)?

Podivné je, proč nacistické Německo utajovalo důvod toho, proč vypálilo obec Lidice resp. proč předkládalo jiné důvody (spojitost s atentátem na protektora), které se nechají po letech tak snadno dementovat.

Další otázkou je, jakou úlohu sehrál v celém případu udavač Jaroslav Pála. Byl nasazen jako agent? A nebo to celé byla jen pouhá náhoda, která nahrála nacistům. A proč několik měsíců potom bylo "zatočeno" se členy fašistické Vlajky, která spolupracovala s okupanty.

Jakou úlohu v celém případu sehrála minulost Lidic - údajné pagermánské stavby v obci?

Asi bych mohl dál a dál psát otázky k tomuto tématu. Možná je to zbytečné, protože tato tragédie se již nedá vrátit. Možná to zbytečné není a možná, že nás tento případ může varovat před další možnou totalitou


Jaroslav D. Ptáček

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode