Archiv článků

22.09.2009 00:00

JIŘÍ GRYGAR VĚŘÍ VE STVOŘENÍ SVĚTA BOHEM

Kdo je Jiří Grygar? RNDr. Jiří Grygar, CSc. -narozen *1936 v polské obci Dziewietlice. Začínal na Masarykově univerzitě v Brně výzkumem meteorů a po příchodu do Astronomického ústavu ČSAV v Ondřejově se začal zabývat studiem těsných dvojhvězd a nov. Poté přešel do Fyzikálního ústavu AV ČR, kde se...
22.09.2009 00:00

Evoluce jako samovývoj anebo stvoření Boží rukou a slovem?

Mnoho lidí věří,že svět,země vznikla ve vývoji bez přičinění Boha a podobně.Také spousta vědcú to takto prezentuje.Podívejme se,co nám říká kapitola z Bible ve Starém Zákoně- Izajáš-48,12.-Já,já jsem ten první, já jsem i poslední.Ano,moje ruka založila zemi,má pravice nebesa rozvinula,zavolám-li na...
02.09.2009 19:41

Biblické desatero

1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. 2. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,...
02.09.2009 18:34

Informace pro návštěvníky

Info k webu-pro lidičky,co chtějí posílit víru,něco si přečíst,stahovat.Ale i pro všechny ostatní,kteří hledají cestu a neví,kudy se dát. Máte nějaké otázky ohledně Boha,víry a hledáte odpověď na něco konkrétního a nechodíte nikam do společenství věřících nebojte se zeptat,pište na uvedený kontakt.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode