Archiv článků

08.06.2011 10:56

Jednota bratrská/ Misie-Moravští bratří

  Biskup hrabě Zinzendorf 1722–1737 (Mikuláš Ludvík Zinzendorf) Mikuláš Ludvík hrabě ze Zinzendorfu a z Pottendorfu se narodil 26. května 1700 v Drážďanech do protestantské rodiny původem z Dolních Rakous.Zakladatel, německý hrabě Mikuláš Ludvík Zinzendorf, obnovitel Jednoty bratrské. Hrabě...
27.04.2011 17:56

Stvoření ženy a muže Bohem/moderní svět a emancipace

  Bůh stvořil člověka jako muže a ženu a dal jim jméno Adam. Muž a žena byli jeden celek, i když byli dva. Není pravda, co tvrdí mnozí dnešní učitelé různých směrů, že žena je rovnocenným partnerem muže. Proto nelze z biblického pohledu souhlasit s emancipací...
23.03.2011 19:11

Jak se liší Bůh Bible/Bůh esoteriky

  Bůh v esoterice Bůh podle Bible Bůh není žárlivý. 2. Mojžíšova 34,14 Nebudeš se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je Bůh žárlivě milující. Bůh nakonec každému...
22.12.2010 13:34

Darwinistické koreny nacismu

Darwinistické koreny nacismu Jiným odhalujícím bodem byl zpusob nacistického pohledu na svet prevzetím Darwinovy evolucní teorie za svuj intelektuální základ. Když prosazoval tuto teorii, Charles Darwin tvrdil, že v prírode existuje neustálý zápas o prežití, a že urcité rasy jsou obzvlášte ...
22.12.2010 06:17

1.článek -Co je přesně Darwinismus ? /2.článek -Boží plán s člověkem

Darwinismus byl a je hlavní zbraní militantních ateistů v potírání víry v Boha. Dvě nejzrůdnější ideologie v 20. století se jím zaklínaly. Engels v knize Dialektika přírody ukazuje na neoddělitelné spojení mezi evoluční teorií a komunismem. Mao veřejně uváděl, že „ čínský komunismus byl...
16.09.2010 21:32

Když Bůh odpouští,tak si můžu vesele hřešit dál.......?

                                                  
08.09.2010 10:44

Zlo neexistuje....?

Zlo neexistuje!   Pan profesor na univerzitě položil svým studentům otázku: „Je všechno, co existuje, stvořené Bohem?” Jeden ze studentů nesměle odpověděl: „Ano, je to stvořené Bohem.” „Stvořil Bůh všechno?” ptal se dál profesor. „Ano, pane”, odpověděl student. Profesor pak pokračoval:...
01.09.2010 14:21

ADRA HUNANIT.ORGANIZACE NA POMOC ZAPLAVENÝM

Humanitární organizace ADRA pomáhá v KRIZOVých oblastech: Číslo účtu 4028 4028/0300, variabilní symbol 391 Dárcovská sms Nadace ADRA ve tvaru DMS ADRA zaslaná na telefonní číslo 87777 _
19.08.2010 14:00

Jaká je víra bez bůžků,obrazů a soch?

                              JAKÁ JE  VÍRA BEZ OBRAZÚ,MODEL A SOCH ?   Proč nepotřebuje znovuzrozený křesťan modly ani bůžky,obrazy světců...
22.07.2010 00:49

Padlý anděl,nejkrásnější cherub

Ďábel z řeckého διάβολος diabolos „pomlouvač, žalobce“) je ztělesnění člověku nepřátelských sil. V monoteistických náboženstvích vystupuje v různých rolích jako odpůrce, žalobce a pomlouvač, v křesťanství a v islámu jako protivník Boží, zlý duch. Chtěl být roven Bohu a proto jej Bůh svrhnul na...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode